Gümüşlük dolmuş saatleri
Toplnatı / Ekim 16, 2021

Gümüşlük Forum'da Bodrum YEEP toplantısı

English News

Bodrum LEAP meeting in Gümüşlük Forum - CLICK

Gümüşlük Haber Ajansı - (GHA) - 16.10.2021 / Bodrum YEEP toplantısının gündemi Gümüşlük oldu

Gümüşlüğün yolları, sahili, çarşısı, kanalizasyonu, okulu, dolmuşu, pazarı, otoparkı, esnafı, işgaliyeleri, PTT'si, muhtarı konuşuldu.

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Koordinasyonluğu Çalışma Grubu, Gümüşlük Forum üyelerinin de katılımıyla Gümüşlük Forum Atölye'de bir araya geldi. Gündemin tamamen Gümüşlük ve sorunları olan toplantıdan sonra Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu (@BTCEKomisyonu) sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Açıklama şöyle;

"Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturma sürecinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, çocuk, engelli, yaşlı vb. çeşitli kesimlerden yurttaşların belediye hizmetlerinden eşit yararlanmaları, yanı sıra hizmet çeşitliliğinin oluşturulmasına yönelik yol haritasını katılımcı bir yöntemle hazırlama hedefimizde, Bodrum YEEP Koordinasyonluğu Çalışma Grubu olarak 14 Ekim 2021 tarihinde Gümüşlük Forum üyeleri ile Gümüşlük Atölyesinde görüşmemizi gerçekleştirdik.

Gümüşlük’e dair sorunlar ve çözüm önerilerini görüştüğümüz toplantının ana başlıkları:

*Gümüşlük’te iki ana caddenin ve ara sokaklarda hız yapan araçların yayalara, bisikletli ve motorlu araç kullananlara ve sokak hayvanlarına dair durumu
* Toplu taşıma saatleri ve toplu taşıma ücretlerinin yüksekliği ile yaş indirimi ile 65+ vatandaşların durumu
* Arka sokaklardaki ayndınlatmalar
* Çocuklar, gençler ve yetişkinler için sosyal kompleks ihtiyacı, sanat ve sergi alanı
* Gümüşlük’teki tek okul Kemal Durmaz İlköğretim Okulunun ihtiyaçları
* Gümüşlük’te kıyıların işgaliyesi ve halkın kıyıdan yararlanamaması
* El sanatları çarşısının işletim sorunu
* Yeni yapılan Pazar yerinin sorunları
* Gümüşlük’te tarih, çevre ve tabiata duyarlı sistemlerin oluşturulması (lagün’nün durumu) ve atık sistemindeki sorunlar ve yanlışlar
* Gümüşlük merkezin otopark işgali
* Sorunların dile gelmesinde yerli ve yabancı ayrımcılığı
* Gümüşlük genelinde çevre temizliği ve çöp sorunu
* Bankamatiklerin tek bir alanda ve merkeze uzak olması
* Gümüşlük PTT’nin kapatılması
* Muhtara erişebilirlik

Gümüşlük Forum üyeleri tüm sorunları ve çözüm önerilerini içeren detaylı raporlarını Bodrum Belediyesi resmi mail adresine ve komisyonumuza ileteceklerdir.

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planında yer alacak Bodrum Yarımadası’ndaki sorunları ve sorunların çözüm önerilerinin, politik çeşitlilik, eşitlik ve katılımcılık ilkesi ile oluşturmak üzere görüşmelerimiz devam edecektir.

#BodrumYerelEşitlikEylemPlanı
#BodrumToplumsalCinsiyetEşitliğiKomisyonu
#BodrumBelediyesi
#BodrumKadınDayanışmaDerneği"

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı toplantısı

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı toplantısı

ENGLISH

Bodrum LEAP meeting in Gümüşlük Forum

Bodrum Local Equality Action Plan

Agenda Gumusluk neighborhood

Gümüşlük News Agency - (GHA) - 16.10.2021 / The agenda of Bodrum LEAP meeting was Gümüşlük

Gumusluk's roads, beach, bazaar, sewerage, school, minibus, market, car park, tradesmen, occupation, PTT and headman were discussed.

Bodrum Local Equality Action Plan (YEEP) Coordination Working Group came together at Gümüşlük Forum Workshop with the participation of Gümüşlük Forum members. After the meeting, where the agenda was completely in Gümüşlük and its problems, a statement was published from the Bodrum Gender Equality Commission (@BTCECommission) social media account.

The explanation is as follows;

"In the process of creating the Bodrum Local Equality Action Plan, we aim to prepare a roadmap for gender equality, equal use of municipal services by citizens from various segments such as women, children, disabled, elderly, etc., as well as creating service diversity with a participatory method, as the Bodrum LEAP Coordination Working Group. On October 14, 2021, we held our meeting with the members of the Gümüşlük Forum at the Gümüşlük Workshop.

The main topics of the meeting, where we discussed the problems and solution proposals regarding Gümüşlük:

*Status of pedestrians, cyclists and motor vehicles, and street animals on two main streets and speeding vehicles on side streets in Gümüşlük
* Status of 65+ citizens with age reduction with public transportation hours and high public transportation fees
* Lighting in the back streets
* Need for social complex, art and exhibition space for children, youth and adults
* The needs of Kemal Durmaz Primary School, the only school in Gümüşlük
* Occupation of the coasts in Gümüşlük and the inability of the people to benefit from the coast
* Operation problem of handicraft bazaar
* Problems of the newly built Marketplace
* Establishment of systems sensitive to history, environment and nature in Gümüşlük (state of the lagoon) and problems and mistakes in the waste system
* Parking lot occupation of Gümüşlük center
* Domestic and foreign discrimination in the expression of problems
* Environmental cleaning and garbage problem throughout Gumusluk
* ATMs are in a single area and far from the center
* Closing Gumusluk PTT
* Accessibility to the headman

Gümüşlük Forum members will send detailed reports containing all problems and solutions to the official e-mail address of Bodrum Municipality and to our commission.

Our meetings will continue in order to formulate the problems in the Bodrum Peninsula, which will be included in the Bodrum Local Equality Action Plan, and the solution proposals for the problems, with the principle of political diversity, equality and participation.

#BodrumLocalEqualityActionPlan
#BodrumSocialGenderEqualityCommission
#BodrumBelediyesi
#BodrumWomenSolidarityAssociation"

GÜMÜŞLÜK VİDEOLARI

GÜMÜŞLÜK HABER

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gümüşlük mahallesi hakkında haber, fotoğraf, video, yorum ve bilgiler içeren internet haber sitesi.

© Gümüşlük Haber. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex